خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور

خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل
گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

#دریااا
فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل Etore
یــک روزی ...
بـه هـــر دلـــیلی ...
اگــر از تــه ِ دلـِتــان خــندیــدیــد ...
لطـــفـا”
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید!
فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور

خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایتور
میگـنـ نتتـ کـه خاموشـ بشه تنـــــها میشے...

                       منـ بـا نِتـ روشَنـ همـ تَنــــهامـ ...! 
کارت شارژ ایرانسل
چه بیرحمی بزرگی
که هنوز
از پارچه های "راه راه"
پیراهن مردانه
می دوزند
حال آن که
زنان بسیاری
پشت آن میله ها
زندانی ابد شده اند . . .

#گندمانه
فروشگاه شارژ ایرانسل

خرید کارت شارژ ایرانسل
 شارژ ایرانسل ✘یـــــه  شبایی هــــم هـــســــت...
                 از⇁
                            ※هَمــــــه دُنیـــــا※
        زورت میـــــــــاد...
   و فقــــــط..⇄زورت بـــــــه

                 ☜ چِشــــــمات ☞
مــــــے رسه..!

#واقعیت#دلتنگی
تاریخ تولدت مهم نیست ، تاریخ ” تبلورت ” مـهم است
اهل کجا بودنت مهم نیست ، ” اهل و بجا ” بودنت مـهم است …
منطقه زندگیت مهم نیست ، ” منطق زندگیت ” مـهم است …
و گذشته زندگیت مـهم نیست ، امروزت مهم است که
چه گذشته ای برای فردایت میسازی
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل

سایت ایتور

خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل
تو فقط  قـــــــــــــرار بگذار…

هــر جـای دنـیـا کـِه بـاشی به دیـدارتــو خـواهـم آمد

  چـمـدان خـاطــره ها را هَم خواهـم آورد.. .

#دریااا
شارژ ایرانسل