دور باش اما نزدیک …چون من از نزدیدک بودنهای دور میترسم !

خرید شارژ ایرانسل ، همراه اول ، رایتل ، تالیا

یکی زیر …یکی رو …زیباترین بافتنی دنیاست دست هایمان !

خرید مستقیم شارژ ایرانسل ، همراه اول ، رایتل

خدا تنها معشوقی است که عاشقانش به هم حسادت نمی کنند …

کارت شارژ ایرانسل ، همراه اول ، رایتل

هیچکس ندانست که کوه چون تنها بود سنگ شد یا چون سنگ بود تنها شد ! خرید و فروش شارژ و خرید شارژ همراه اول 

برای خرید شارژ نیاز نیست به بقالی سر کوچه مراجعه کنید :دی

عادت !چه طعم تلخی دارد …وقتی آن را با عشق اشتباه میگیری !